Sự Khác Biệt Giữa Tây Và Đông - . halcyon sky .

Sự Khác Biệt Giữa Tây Và Đông

1. Quan điểm - Cách nghĩ

2.Lối Sống

3.Thời Gian

4.Xếp hàng

5.Cái Tôi

6.Trong tiệm ăn

7.Thức uống thông dụng

8.Ba bữa ăn trong ngày

9.Phương tiện di chuyển

10.Giờ tắm

11.Thời tiết và cảm xúc

12.Đồ mới

13.Giao tiếp

14.Bộc lộ

15.Ngày chủ nhật trên phố

16.Bữa tiệc

17.Đi du lịch

18.Trình bày một vấn đề

19.Người già

20.Sếp

21.Xu hướng

22.Trẻ em

23.Cách hiểu lẫn nhau

Source: Facebook

41 notes, February 26, 2011